Elrayanschool

In 2017 staken vijf actieve onderwijzers uit de Nubabergen de koppen bij elkaar en  huurden heel goedkoop een lege ruimte in een arme buitenwijk in Omdurman, de zusterstad van Khartoem. Daar richtten ze  de Elrayan basisschool op. De nieuwe self-help school stond in het begin bekend als een puur christelijke school,  maar de reputatie van de school groeide snel en niet veel later meldden de eerste moslim leerlingen zich aan.

Door de inzet van de leerkrachten en de vele bijlessen zijn de eindexamenresultaten stukken beter dan die van leerlingen van staatsscholen in de buurt – waarin het aantal kinderen per klas rond de honderd ligt en de onderwijzers vaak verre van gemotiveerd zijn.

Bovendien is het de enige school in de wijde omtrek die naast lessen in de islam en islamitisch recht ook christelijke godsdienstlessen aanbiedt. Dit wordt weliswaar van elke school verwacht, want het is een eindexamenvak, maar het gebeurt meestal niet.

De Stichting Onderwijs Oost-Afrika heeft de school vanaf het begin gesteund met een maandelijkse bijdrage voor de inkomens van de leerkrachten en eenmalige giften voor de jaarlijkse opknapbeurt van de kleine klaslokalen en meubels, schoolboeken en andere schoolbenodigheden.

Het aantal leerlingen nam vanaf begin 2020 toe, nadat Stichting Onderwijs Oost-Afrika maandelijks een extra bedrag stuurde voor een simpel, dagelijks ontbijt. De leerkrachten zagen het verschil snel: de kinderen, die vaak tegen het einde van de ochtend hun concentratie verloren, konden zich nu wel concentreren.

De school is niet alleen van belang voor onderwijs, maar heeft ook invloed op het gedrag van de kinderen. Meester Jirjis vertelde begin 2022 dat de kleine criminaliteit in de straatarme wijk is afgenomen doordat de kinderen gratis naar de Elrayanschool kunnen. “De oudere leerlingen van de school hoeven zich nu niet meer te bewijzen in straatbendes. Ze gaan er zelfs tegenin.”

Ondanks de geringe vergoeding zijn de leerkrachten heel gedreven. Zo organiseren ze extra huiswerkklassen,  om de achterstanden op te heffen en de kinderen klaar te stomen voor de eindexamens.

Juf Rajaa, zelf moeder van zes kinderen, is er trots op dat de leerlingen van ‘haar’ klas allemaal zijn overgegaan. “Ik geef rekenen, Arabisch en aardrijkskunde aan de bovenbouw, en ik ben klasverantwoordelijke van klas vijf,” legt ze uit.

“De kinderen, vaak uit analfabete gezinnen uit de Nubabergen die thuis hun eigen taal spreken, waren behoorlijk zwak aan het begin van het schooljaar, zeker degenen die van staatsscholen kwamen. We hebben heel veel gelezen, vooral verhalen. Soms gaf ik ’s middags extra les om ze bij te spijkeren. Ze deden zo hun best, dat ik het er graag voor over had.”

Hozeifa, 10 jaar, komt, in tegenstelling to de meeste leerlingen, uit het noorden van Soedan. Hij is nieuw op de Elrayanschool, maar na een paar maanden les weet hij dat hij er wil blijven. De jongen komt van een privéschool, waar hij in een klas van honderd kinderen zat. “Daar was het heel rommelig,” zegt hij. “De docenten hier zijn ook veel aardiger. Ze leggen ons dingen uit. En op de andere school slaan ze de kinderen echt hard.”

Hoewel de Stichting de steun voor het ontbijt in 2022 heeft moeten stopzetten, blijft het bestuur zich inzetten om het budget te verhogen.

Het staat buiten kijf dat de school van vitaal belang is voor zo’n vijfhonderd kinderen van (groot)ouders die bijna allen hebben moeten vluchten voor oorlogsgeweld. Daarom hoopt de Stichting, onder het motto ‘alle beetjes helpen’, meer maandelijkse of eenmalige donateurs te werven. Nieuwe donateurs die een (maandelijks) bedrag(je) kunnen missen, zijn dus meer dan welkom!

  • Nieuwsbrief februari-maart 2024

    Van kwaad tot erger Jullie zullen vast wel af en toe een berichtje voorbij zien komen over ‘de vergeten oorlog’, zoals de meer dan tien maanden durende, gewelddadige strijd tussen het officiële leger, gedomineerd door islamisten, en de milities van de Rapid Support Forces (RSF) vaak wordt genoemd. Zoals veel VN-organisaties eind vorig jaar al…


  • Nieuwsbrief december 2023

    Gevechten gaan door Dagelijks krijgen we berichten over extreem geweld in Gaza. Daardoor is Soedan op de achtergrond geraakt, maar dat betekent niet dat het geweld er geluwd is, integendeel. Even terug: Op 15 april breken er gevechten uit tussen het Soedanese leger en de Rapid Support Forces (RSF), een staatsmilitie, opgericht door de in…


  • Nieuwsbrief oktober 2023

    Strijd Over een week gaat de oorlog in Soedan de zesde maand in. Er wordt nog steeds zwaar gevochten en van hernieuwde onderhandelingen over een staakt-het-vuren, laat staan een vredesakkoord, lijkt nog lang geen sprake te zijn. De gevechten tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF, opgezet door voormalig president en…