Stichting Onderwijs Oost-Afrika, Amsterdam

Stichting Onderwijs Oost-Afrika is in augustus 2010 opgericht en notarieel geregistreerd. Zij verkreeg in juli 2011, met terugwerkende kracht, de status van Algemeen Nut Beogende Doelstelling (ANBI).

De Stichting stelt zich ten doel kansarme kinderen in de regio een kans te geven onderwijs te volgen, zodat zij later zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Zij doet dat door het verlenen van financiële en materiële ondersteuning aan onderwijsinstellingen, middels het werven van fondsen in Nederland en in het buitenland.

De stichting wordt beheerd door vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit Djûke Poppinga, voorzitter, Marijke Wessel, secretaris, en Rianne Tamis, penningmeester.

Bijdragen in Nederland gestort, worden rechtstreeks aan de scholen overgedragen. Zowel de leden van het bestuur als de locale tussenpersonen die toezien op de juiste besteding van de gelden, doen dit geheel belangeloos.

onderwijsoostafrika@yahoo.com

Triodos Bank NL

IBAN: NL27 TRIO 0198 367171BIC: TRIONL2U