Doneer, sponsor een leerling of leerkracht, crowdfunding en andere acties.

Hoe werken wij? 

Stichting Onderwijs Oost-Afrika ondersteunt drie ‘self-help’ schooltjes in Soedan, die zijn opgericht op persoonlijk initiatief omdat er voor de doelgroepen geen of nauwelijks een passend aanbod is. 

De stichting is in 2010 opgericht ter ondersteuning van het schoolhulpproject dat Rianne Tamis, nu penningmeester, zo’n vier jaar daarvoor gestart was voor Soedanese kinderen van ouders die voor de burgeroorlog in het zuiden van het land naar Khartoem waren gevlucht. 

Rianne, die tussen 2001 en 2013 in Khartoem woonde en werkte, kende de Salamaschool, opgezet door ontheemden zelf in Jabarona, in Khartoem’s zusterstad Omdurman, via het dochtertje van haar Nuba werkster. In deze goed lopende basisschool kregen zo’n vijfhonderd kinderen de kans om tegen een geringe vergoeding, of zo nodig gratis, onderwijs te genieten. Helaas dreigde de school in 2006 de poort te moeten sluiten vanwege gebrek aan inkomsten.  

Na een oproep aan familie, vrienden en bekenden wist Rianne genoeg maandelijkse donaties te verzamelen om het personeel van de Salamaschool elke maand van een basisinkomen te voorzien. Van de leerlingen die daardoor veilig de basisschool konden afmaken, stroomde een deel door naar de middelbare school, en een aantal zelfs naar de universiteit. 

De Salamaschool bestaat niet meer, maar de stichting is het onderwijs aan Nuba kinderen, die veelal in achterstandswijken wonen, blijven steunen. Met behulp van een vaste groep trouwe donateurs kunnen de Elrayanschool en Salwa’s kleuterklasje maandelijks de meest urgente (personeels)kosten dekken en kan de Eisa Mahannaschool de kinderen veilig naar school vervoeren.  

De maandelijkse giften variëren van 10 tot 100 euro. Met de eenmalige giften bekostigt de stichting incidentele uitgaven, zoals voor reparaties van de lokalen en meubilair of schoolboeken. Het spreekt voor zich dat alle giften, maandelijks of eenmalig, meer dan welkom zijn, want ons motto is: “Alle beetjes helpen”.  

Wil je meer informatie? Mail je vragen naar onderwijsoostafrika@yahoo.com.  

Help onze school en word donateur!  

Stichting Onderwijs Oost-Afrika – IBAN: NL27 TRIO 0198 367171 (BIC: TRIONL2U) 

Strijd mee tegen de hongersnood in Soedan. Help schoolkinderen overleven!  

Door de ‘vergeten oorlog’ die een jaar geleden uitbrak tussen het leger en een overheidsmilitia in Soedan, leeft nu meer dan een derde van de mensen in het land, zo’n achttien miljoen, op de rand van een hongersnood.  

VN organisaties die een Famine Prevention Plan hebben gemaakt aan het spreken van een ‘catastrofale situatie’, niet alleen in Darfur, maar ook in de hoofdstad Khartoem en in het naburige Omdurman. De allerarmsten hadden geen middlelen om te vluchten. Ze hebben hun karige financiele reserves gebruikt voor voeding, en die zijn allang op.  

“Velen berusten nu in de situatie en bereiden zich voor op de dood,” schreef een leerkracht van de Elrayanschool die in een van de armste wijken van Omdurman staat. Het gebied ligt nu ingeklemd tussen legersoldaten en paramilitairen en wordt vaak beschoten. Mensen moeten kilometers lopen naar de dichtstbijzijnde markt die nog open is. De prijzen van het weinige voedsel dat wordt aangeboden, rijzen de pan uit.  

Stichting Onderwijs Oost-Afrika, die de leerkrachten van de Elrayanschool al jaren maandelijks ondersteunt met individuele donaties, is nu een crowdfundingsactie gestart om de achterblijvers in de wijk van de hongerdood te redden. De maandelijkse bijdragen die via een bankapp worden verstuurd, zijn tot nu toe altijd direct op de plaats van bestemming aangekomen, zonder extra kosten.   

Wat gaan we doen?  

In samenwerking met de Soedanese Hadhreen organisatie, die ruime ervaring heeft in het opzetten van ‘gaarkeukens’ in Khartoum en Omdurman tijdens de oorlog, zijn we eind april een pilot gestart in twee buurten vlakbij de school. Het project is goed verlopen. De begunstigden waren erg blij met de eenvoudige maaltijden (gekookte linzen met uien of favabonen) en velen bedankten de vrijwilligers:”Jullie hebben ons gered”. De voedselhulp verhoogde ook hun moreel. “We zijn dus niet helemaal vergeten,” zei een moeder van vier glimlachend.  

Met zo’n €2,000 kunnen we 400 families twee weken lang voorzien van een simpele dagelijkse maaltijd. En omdat we verwachten dat de betreurenswaardige situatie voorlopig zal voorduren, en waarschijnlijk verergert, hopen we minstens €50,000 op te halen. Als we meer ontvangen, dan hopen Hadhreen en de stichting de keukens uit te breiden naar andere arme buurten in Omdurman.  

I

Doneer! 

Alleen samen kunnen we een verschil maken. ‘Alle beetjes of meer helpen’, dus doe mee om ons doelbedrag te bereiken, zodat we de leerlingen van de Elrayanschool en hun families kunnen helpen te overleven. 

De leden van de stichting, Hadhreen, de begeleidende docent en de koks zijn allemaal vrijwilligers. Al het geld gaat naar het project. 

Bijdragen kunnen worden gestort via whydonate online platform of rechtsstreeks op de bankrekening van de stichting. Naast een eenmalige bijdrage kun je natuurlijk ook besluiten om onze hulp te steunen op de langere termijn en maandelijks te doneren.  

Stichting Onderwijs Oost-Afrika 

IBAN: NL27 TRIO 0198 367171 (BIC: TRIONL2U) 

Onder vermelding van: voedselhulp 

Als je doneert en je deze oproep verder verspreidt, weet je dat je daarmee hele gezinnen aan een dagelijkse maaltijd helpt! 

Naast doneren nodig we je ook van harte uit om een actie of evenement te organiseren voor jouw vereniging, club of familie, om geld en aandacht te vragen voor de situatie in Soedan. Voor meer informatie kan je ons altijd mailen naar onderwijsoostafrika@yahoo.com