Onderwijs Oost-Afrika

Stel, je bent geboren in een van de straatarme buitenwijken van de Soedanese hoofdstad Khartoem. Je grootouders zijn gevlucht voor de oorlog in de Nubabergen of Darfur. Je moeder, die zelf nooit naar school is geweest, werkt als wasvrouw in een van de rijkere buurten in het centrum. Je vader is dagloner in de bouw. Een dure privéschool kun je wel vergeten en op staatsscholen leer je bijna niets, want klassen van honderd leerlingen vormen geen uitzondering.

Gelukkig is er de ‘self-help school’. Bij deze school, opgezet door vrijwilligers, betaal je inschrijvingsgeld naar vermogen, en wordt je de kans geboden om goed onderwijs te volgen. En wie weet om daarna door te leren.

In de wijken rondom Khartoem bestaan er meer van zulke self-help schooltjes, opgezet door leerkrachten die zich belangeloos inzetten voor de allerarmsten. Zelf hebben ze het ook verre van breed. Na meer dan dertig jaar wanbeleid is economische situatie zo verslechterd dat een derde van de kinderen in het land niet (meer) naar school gaat. Door de torenhoge inflatie kunnen ouders het schoolgeld domweg niet meer betalen. Maar terwijl velen de hoop aan het verliezen zijn, gaan de leerkrachten in de self-help schooltjes onvermoeibaar door met hun missie om straatarme kinderen onderwijs te laten genieten.

In de meeste gevallen zijn deze scholen geregistreerd bij het ministerie van Onderwijs. Ze volgen dan het curriculum van de staat, worden bezocht door de inspectie, maar ontvangen geen financiële tegemoetkoming. En die hebben ze wel hard nodig.

Om deze reden is de Stichting Onderwijs Oost-Afrika in het leven geroepen. De Stichting werft fondsen van particulieren, instellingen, en bedrijven in de vorm van maandelijkse giften (een tientje per maand is al welkom) voor de salarissen van het onderwijzend personeel, en éénmalige schenkingen, waarmee onderhoud, lesmateriaal, en andere benodigdheden worden bekostigd.

Op deze manier geeft de Stichting self-help scholen en andere initiatieven op het gebied van onderwijs en educatie de financiële steun die ze ontberen en krijgt een aantal van de allerarmste kinderen in Soedan een eerlijke kans op een zorgeloze jeugd en een hoopvolle toekomst.

Wil je ook helpen? Stuur je bijdrage naar rekeningnummer NL27 TRIO 0198 367171 van de Triodosbank Voor meer informatie kan je mailen naar onderwijsoostafrika@yahoo.com